اخذ نمایندگی انحصاری فروش و پخش

اگر متقاضی دریافت نمایندگی هستید می توانید فرم زیر را پر نموده و برای ما ارسال نمایید .
  • (تعریف نماینده : متقاضی نمایندگی دراینجا نماینده نامیده می شود. نماینده می تواند بعد از اخذ نمایندگی برای توسعه کار خود آگهی جذب بازاریاب هم در سایت نماینده یاب درج نماید)
  • الف- امكانات مورد نیاز

    در اختیار داشتن ملكی مجاورت خیابان شامل:
   • دفتر فروش و نمایشگاه
   • انبار
   • محل پارک و فضای باز

   ب- شرایط عمومی متقاضی

   1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
   2- نداشتن سوء سابقه بنا به تصدیق مراجع ذیصلاح
   3- عدم اعتیاد به مواد مخدر بنا به تصدیق مراجع قانونی
   4- داشتن تجربه كافی در امر فروش و خدمات پس از فروش
   5- دارا بودن گواهی پایان خدمت سربازی و یا معافیت دائم
   6- دارا بودن حداقل 20 سال و حداكثر 55 سال سن

   ج – مدارك مورد نیاز

   1- تكمیل فرم درخواست نمایندگی
   2- كپی جواز كسب معتبر و مرتبط بنام متقاضی حقیقی / كپی اساسنامه، روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات جهت اشخاص حقوقی
   3- كپی سند مالكیت ملك مورد تقاضا یا اجاره نامه 1 ساله
   4- كپی شناسنامه از تمام صفحات
   5- كپی آخرین مدرك تحصیلی
   6- كپی كارت پایان خدمت سربازی یا معافیت دائم
   7- دو قطعه عكس 4*3 یكسان ازشخص متقاضی كه در سال جاری گرفته شده باشد
   8- تعداد چند قطعه عكس واضح و مشخص از امكانات و محل مورد تقاضا از زوایای مختلف
   9- گردش مالی حساب بانكی متقاضی در 6 ماه اخیر (شامل جمع بدهکار- جمع بستانکار-مانده حساب-معدل حساب-مسدودی و …)

   توضیحات:

   1- امتیاز نمایندگی فقط به یك نفر شخص حقیقی اعطاء خواهد شد.
   2- درصورت تأیید اولیه درخواست و مدارك ارسالی، از محل و امكانات معرفی شده بازدید بعمل خواهد آمد.
   3- تشكیل پرونده و بازدید كارشناسان از محل و امكانات متقاضی به معنای اعطای امتیاز نبوده و شركت در پذیرش یا رد تقاضا مختار خواهد بود.
   4- درصورت تأیید درخواست و اعطای نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش ، شخص متقاضی موظف است مكان مورد نظر را طبق ضوابط شركت استانداردسازی نماید.
   5- ارائه اصل مدارك مورد نیاز به شركت جهت تنظیم قرارداد الزامی است كه پس از رؤیت و تطبیق با كپی عودت داده میشود.
  •  دانلود فرم درخواست