شرایط ضمانت نامه:

  1. اعتبار این ضمانتنامه از تاریخ خرید و مهر فروشگاه 18 ماه می باشد.
  2. نصب و راه اندازی توسط افراد غیر فنی و متخصص انجام گیرد.
  3. در صورت نصب و راه اندازی و تعمیرات توسط افراد غیر فنی متخصص، ضمانت نامه فاقد اعتبار می باشد.
  4. این ضمانت نامه شامل قطعات فنی دستگاه بوده و خرابی ناشی از حمل و نقل، نوسانات برق، عدم دقت درنگهداری و عدم رعایت نکات ایمنی افت و فشار برق و سیم کشی ساختمان جزو شرایط ضمانت نمی باشد.
  5. هزینه لوازم مصرفی در هنگام نصب و ایاب و ذهاب در مدت گارانتی به عهده خریدار می باشد.